PR PROFESSIONEL RÅDGIVNING

v. aut. psykolog  &  cand. jur. Leif H. Broberg

 

Skolebakken 7, 1. TV.    8000 Århus  C      Tlf. 86 12 24 28

        pr.aarhus@mail.dk       eller

        leifbroberg@mail.dk

        AFTALE 8 - 16:30 på tlf. 8612 2428

        Medlem af Dansk Psykolog Forening

 

PERSONKATEGORIER

Såvel uden som med læge-henvisning (efter sygesik-ringsordningen) modtages både

voksne, børn og unge

 

PARTERAPI

Stadigt flere par har profiteret af hjælp til atter at få familielivet/parforholdet til at fungere -  og måske hindret separation/skilsmisse.

 

ERHVERVSPSYKOLOGI 

Ud over arbejdet med mine egne faste kunder er jeg partner i et landsdækkende psykolog-netværk, der siden 1984 har løst mange forskelligartede opgaver for såvel erhvervslivet som for offentlige institutioner:

www.psykologgruppenaf1984.dk

 

KLINISK HYPNOSE/ HYPNOTERAPI:

For yderligere information om emnet kan henvises til de to danske foreninger, der organi-serer  akademisk uddannede

psykologer, læger m.fl., der udøver hypnosebehandling.

(Husk at der ikke kræves nogen offentlig anerkendt uddannelse for at kunne kalde sig f.eks "hypnotisør" eller "terapeut"):

www.klinisk-hypnose.org

eller

www.hypnoterapi.com

KLINISK PSYKOLOGI

- tilknyttet Den offentlige Sygesikring

   www.psykologeridanmark.dk

   www.sundhed.dk

 

KRISEPSYKOLOGI

 

ERHVERVSPSYKOLOGI

- coaching

- udvælgelse

- stress

- psykisk arbejdsmiljø

- ledelse -  udvikling

 

UNDERVISNING

 

KONSULENTBISTAND

Introduktion

Jeg påbegyndte egen psykologpraksis i Århus 1990 - i starten overvejende inden for det erhvervspsykologiske område med især udvælgelse/testning.

Den kliniske interesse genvaktes imidlertid hurtigt, og jeg har derfor fra begyndelsen af 1990-erne  arbejdet inden for  begge disse felter.

 

Siden psykologisk kandidateksamen i 1976 har jeg som psykolog haft en vid erfaring især gennem ansættelser i offentligt regi - dels som behandlende psykolog og dels som underviser i psykologi,  bl.a. inden for den psykologiske kandidatuddannelse.

Med nogle årtiers bred erfaring inden for psykologien erfarer man, at tiderne skifter, og forskellige tendenser i perioder gør nogle "metoder" fremherskende.

I tiden synes den "kognitive psykologi" at være fremherskende i det kliniske felt.

Det positive er naturligvis den udvikling, enhver videnskab gennemgår med hensigtsmæssige fornyelser.

Det kan dog forekomme uhensigtsmæssigt over for den enkelte klient/patient

som psykolog at lægge sig fast på én bestemt metode.

Jeg tilstræber derfor blandt metoderne at vælge metode ud fra klientens problem og personlighed.

Fra omkring 1995 har jeg interesseret mig for i nogle behandlingsforløb at anvende klinisk hypnose, såfremt klienten findes egnet/modtagelig herfor, og er interesseret i denne metode.

Jeg deltager fortsat i kurser og anden udvikling inden for også dette felt.

_____________________________________________________________________

 

Praksis inden for det erhvervspsykologiske område har vist, at den kliniske erfaring  kan være gavnlig her.

 

I  det erhvervspsykologiske felt gør modefænomener  sig ligeledes gældende, og for tiden synes "coaching" at være meget salgbar på området.  Der er her - modsat inden for det klinisk-psykologiske felt - ikke nogen statslig autorisationsordning, der sikrer coachens  uddannelses- og erfaringsbaggrund.  Markedet er frit, med de fordele og ulemper, der er derved.

 

Også prismæssigt er vi ofte konkurrencedygtige inden for erhvervspsykologien.

Selv om jeg ikke udøver juridisk rådgivning, har  mine klienter inden for erhvervsområdet ind imellem kunnet nyde gavn af  min juridiske indsigt.

PR PROF. RÅDGIVNING og LEIF H. BROBERG © 2014